sasava

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Suwuk hromatografiýa boýunça mukdar derňewiniň ýörelgeleri we usullary

  Suwuk hromatografiýa boýunça mukdar taýdan derňewiň ýörelgeleri we usullary Suwuk hromatografiýanyň bölüniş mehanizmi, iki faza üçin garyndynyň düzüm bölekleriniň ýakynlygynyň tapawudyna esaslanýar.Dürli stasionar fazalara görä, suwuk hromatografiýa ...
  Koprak oka
 • Dürli HPLC nusga alma flakon synagy

  Dürli HPLC nusga alma flakon synagy Has köp baha töleseň zatlar gowumy?HPLC flakonlarynyň dürli markalardan näme tapawudy bar Professional köpçülikleýin spektrometriýa synag kompaniýasy hökmünde eksperimental sarp ediş materiallaryny saýlamak elmydama maglumatlara esaslanýar.Boş synagda elmydama bolar ...
  Koprak oka
 • Aýna flakonlara gowşak esasy birleşmäniň adsorbsiýasyny öwreniň

  Aýna flakonlara gowşak esasy birleşmäniň adsorbsiýasyny öwreniň

  Authorazyjy / 1,2 Hu Rong 1 Hol deprek deprek aýdymy Xuezhi, 1 gezelençden öň Jinsong 1 - Täze 1, 2 【Abstrakt】 Borosilikat aýnasy derman senagatynda giňden ulanylýan gaplama materialy we ergin gaplarydyr.Smoothokary garşylyk häsiýetleri bar bolsa-da, tekiz, korro ...
  Koprak oka
 • Gaplary saýlamak boýunça gollanma - Neşe serişdelerini seljermek ussatlygy

  Abstrakt: Nusga flakonlary az bolsa-da, ony dogry ulanmak üçin giň bilimler talap edilýär.Synag netijelerimizde kynçylyklar ýüze çykanda, mydama nusga çüýşelerini iň soňky gezek pikir edýäris, ýöne bu ilkinji ädim ...
  Koprak oka