banner1
banner2
banner3

önüm

has köp >>

Biz hakda

Zawodyň beýany barada

ýüz

näme edýäris

100 işçi, 6000 m2 tozan däl ussahana, 17 ýyllyk tejribe, ISO9001 şahadatnamasy, Ningbo portuna bir sagat ýetmeli, dünýä gymmatly müşderiler üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahalaryny şeýle saklaýarys.

Esasy önümlerimiz dürli görnüşli awtoulag çüýşelerini, gapaklary, septa we ş.m.Öňdebaryjy önümleriň giň toplumy işlenip düzüldi we “Agilent”, “Waters”, “Shimadzu” we ş.m. markasy bilen dünýädäki awtosampler bilen oňat gabat gelýär.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Topar

  Topar

  4000 inedördül metrden gowrak, 70 töweregi işgär

 • Hyzmat

  Hyzmat

  "Hil, netijelilik we hyzmat" biziň wezipämizdir

 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi

kiçi_logo

amaly

habarlar

Çäge çüýşesi bilen aýna çüýşeleriň doňmagy bilen aýna reňklemegiň arasyndaky tapawut

Giriş: Gündelik himiki maddalar pudagynda aýna gaplar ýokary aç-açanlyk we gowy duýgy, gum basmak prosesi we aýaz prosesi ...

2mL Amber HPLC flakon

HPLC flakonlary ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýanyň (HPLC) möhüm bölegi bolup, nusgalary saklamak we derňemek üçin ulanylýar.HPLC flakonlary dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda we reňkde bolýar ...
has köp >>

Crimper we De-crimper

Laboratoriýa ulanmak üçin niýetlenen köpugurly we çydamly gural bolan 20mm we 13mm krimper we de-crimper bilen tanyşdyrmak.Krimper we de-krimer ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalyp, uzak ömri üpjün edýär ...
has köp >>