sasava

HAMAG 100mL arassa nurbat ýokary aýna reagent çüýşesi

HAMAG 100mL arassa nurbat ýokary aýna reagent çüýşesi

Gysga düşündiriş:

HAMAG lomaý satuwda 100ml arassa nurbat ýokary aýna reagent çüýşesini hödürleýär.

Çüýşäniň göwresi birinji derejeli borosilikat aýnadan ýasalýar.Aýnanyň düzümi yzygiderli we birmeňzeş diwar galyňlygy standartlaryna laýyk gelýär.Çüýşäniň gapagy gök PP-den ýasaldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HAMAG lomaý satuwda 100ml arassa nurbat ýokary aýna reagent çüýşesini hödürleýär.

Çüýşäniň göwresi birinji derejeli borosilikat aýnadan ýasalýar.Aýnanyň düzümi yzygiderli we birmeňzeş diwar galyňlygy standartlaryna laýyk gelýär.Çüýşäniň gapagy gök PP-den ýasaldy.

HPLC, GC sütün hromatografiýasy üçin ykjam faza çözüji çüýşe hökmünde ulanylýar.

Öndürijilik görkezijisi, getirilen çüýşe bilen deňdir.Müşderi import edilen çüýşäniň ýerine ulanyp biler, ýöne import edilýän çüýşäniň bahasy takmynan 1 / 3-1 / 5 bolar.

Öýjükli faza çözüji çüýşäniň täze görnüşli çüýşesi, çüýşe düşýän tozany we ykjam fazanyň üýtgäp durmagyny netijeli azaldyp biler.

Jübi fazasyny gorap saklamak we turba bölekleriniň ykjam fazasynyň ömrüni uzaltmak peýdalydyr.

Spesifikasiýa

Ady  100mL arassa nurbat ýokarky aýna reagenti çüýşemasştabynda
Klassifikasiýa Laboratoriýa çüýşesi
Marka ady HAMAG
Model belgisi HM-10045
Gelip çykan ýeri Hytaý, Zhejiang
Material Borosilikat aýna, PP, silikon / PTFE
Reňk Arassala
Ses 100ml
Osapylmagyň ululygy 24 mm
Ölçegi OD56 * 99mm
Kap 3 deşikli gök gapak
Custörite goldaw OEM, ODM, OBM
Satyş goldawy Mugt nusga

Aýratynlyklary

- Masştab bilen
- gapaklaryň hemmesi PTFE.
- Custöriteleşdirilen logo.islege bagly.
- 3 deşikli gök gapak ýaly bar.
- Ösen tehnologiýa we ajaýyp çig maldan ýasaldy.
- güýçli kislota çydamly, güýçli aşgar
Highokary temperatura we pes temperatura sowuk ammarlara çydamly
Seokary möhürleýji, erginçiniň bugarmagynyň we syzmagynyň öňüni alyp biler
Çeýe suwuk hromatografiýa üçin amatly.
Öndürijilik görkezijisi, getirilen çüýşeler bilen deňdir.
- Topardan partiýa çenli ululygyň yzygiderliligini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.
- Kepkalar, hapalanmagy ýok etmek üçin ýokary hilli materiallardan öndürilýär.

Arza:lukmançylyk kömegi we jemgyýetçilik saglygy, daşky gurşawy goramak, azyk önümleri, himiýa senagaty, biologiýa senagaty +

Bukja:

Bukja Ölçegi Agram
1 gap = 60 sany   0.18 kg
1 Karton = 2 gap = 120 sany 51*35*31 sm 21,6 kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň