sasava

Septum gapaklary bilen iki kameraly mikro göwrüm, ýokary dikeldiş aýna flakony

Septum gapaklary bilen iki kameraly mikro göwrüm, ýokary dikeldiş aýna flakony

Gysga düşündiriş:

13-425 nurbat sapakly flakonlarda goşa kameraly goragly mikro göwrümli flakonlar asyl, giňden açylýan flakonlardyr.nurbat ýokarky flakonlar Açyk, I görnüşli A ýa-da Amber, I görnüşli B derejeli borosilikat aýnadan öndürilýär.13-425 ýapyklygy we 1,5 mm septany ulanmagy talap edýär.Içki beden döwülmek töwekgelçiliginiň öňüni almak üçin gymmatly nusgalary iki gezek goramagy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

13-425 nurbat sapakly flakonlarda goşa kameraly goragly mikro göwrümli flakonlar asyl, giňden açylýan flakonlardyr.nurbat ýokarky flakonlar Açyk, I görnüşli A ýa-da Amber, I görnüşli B derejeli borosilikat aýnadan öndürilýär.13-425 ýapyklygy we 1,5 mm septany ulanmagy talap edýär.Içki beden döwülmek töwekgelçiliginiň öňüni almak üçin gymmatly nusgalary iki gezek goramagy üpjün edýär.

Bu diýseň güýçli flakonlar, şpris ýa-da mikro turbalar arkaly mazmuny iň ýokary derejede gözlemäge mümkinçilik berýän konusyň içki düýbüne eýedir.Bu mikro flakonlar kiçi göwrümli reaksiýalar, merkezden gaçyryş, saklamak we eltip bermek üçin hem ulanylyp bilner.

Bu mikro flakonlar, adaty aýna bilen çykarylyp bilinýän aşgazan önüminiň pH üýtgemeginden goramak üçin ASTM I, A synp we USP I talaplaryna laýyk gelýän pes çykarylýan borosilikat aýnadan öndürilýär.

Spesifikasiýa

Ady 0.6mlgapaklary we septa bilen mikro saklaýyş flakonlary
Klassifikasiýa Laboratoriýa çüýşesi
Marka ady HAMAG
Model belgisi HM-0505DD
Gelip çykan ýeri Hytaý, Zhejiang
Material Borosilikat aýna, fenolik, silikon / PTFE
Reňk Arassala
Ses 0.6ml
Osapylmagyň ululygy 13 mm
Ölçegi OD15 * 35mm
Kap Topokarky gapak
Custörite goldaw OEM, ODM, OBM
Satyş goldawy Mugt nusga

Aýratynlyklary

PTFE silikon çyzgy bilen ýüzbe-ýüz boldy
Içerki içerki aşaky zeýkeşleri üpjün edýär
Açyk we amber borosilikat aýnadan ýasalan
Gaty we açyk nurbat gapagy ýa-da serum gutusy bilen elýeterli
Nusga saklanyş möhletiniň dowamlylygy üçin hemişelik pH üpjün ediň
Hromatografiýa we saklaýyş programmalarynyň köpüsine laýyk gelýän himiki inert gapaklary
Arassaçylyk üçin ulanylýan ýokary derejeli PTFE / silikon septa
Amber we Clear, açyk ýokarky gara fenolik gapakly gutarmadyk aýna flakonlar
Önümçilik wagtynda hiç hili üweýişsiz tekiz we arassa düýbi.

Arza

Uly bolmadyk reaksiýalar üçin biohimiýa, derman we radiokimiýa pudaklary.Goşmaça goşundylar, anaerob reaksiýalar;derwizasiýa;mikro garyşyk;katalitik wodorodlaşdyrma;çykarmak;gaplamak;merkezden gaçyryş;gomogenizasiýa;radiosintez;konsentrasiýa;we gibridizasiýa.

Bukja Ölçegi Agram
1 gap = 100pc 5*13*22 sm 0,58 kg
1 Karton = 20 gap = 2000pc 40 * 22 * ​​30cm 20kgs
Düşündiriş Görnüş. [mm] Gaplaň Bölüm Pişik. No.ok.
2mL nurbat boýnuny arassalamak;Giňeltmek 51 Φ11.6 * 32 100 HM-4426
2mL nurbat boýnuny arassalamak;Giňeltmek 33 Φ11.6 * 32 100 HM-4428
2mL nurbat boýnuny arassalamak;Giňeltmek 33;Eksport gaplamasy Φ11.6 * 32 100 HM-4428H
2mL nurbat boýnuny arassalamak;Giňeltmek 51;Pakt we gutardyş Φ11.6 * 32 100 HM-4427
2mL nurbat boýnuny arassalamak;Giňeltmek 33;Pakt we gutardyş Φ11.6 * 32 100 HM-4425
2mL nurbat boýnuny arassalamak;Giňeltmek 33;Pakt we gutardyş;Eksport gaplamasy Φ11.6 * 32 100 HM-4425H
2mL Amber nurbat boýun boýagy;Giňeltmek 33 Φ11.6 * 32 100 HM-4429
2mL Amber nurbat boýun boýagy;Giňeltmek 33;Eksport gaplamasy Φ11.6 * 32 100 HM-4429H
2mL Amber nurbat boýun boýagy;Giňeltmek 33;Pakt we gutardyş Φ11.6 * 32 100 HM-4431
2mL Amber nurbat boýun boýagy;Giňeltmek 33;Pakt we gutardyş;Eksport gaplamasy Φ11.6 * 32 100 HM-4431H

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň