sasava

GC GCMS gurallary üçin 18 mm nurbat, arassa gulak çüýşeli metal gapaklary

GC GCMS gurallary üçin 18 mm nurbat, arassa gulak çüýşeli metal gapaklary

Gysga düşündiriş:

HAMAG alýumin gapakly GC GC / MS gurallary üçin 18mm 20ml arassa gulak çüýşesini hödürleýär.

Çüýşe gapaklarynyň spiral nauşnik seriýasy täzeligi wagt tygşytlamak we amatlylyk bilen birleşdirýär.Artykmaç bugarmagyň öňüni alyp biler we çüýşäni gowy möhürläp biler.Üýtgeşik nurbat sapak dizaýny yzygiderli möhürlenmegi üpjün edýär.Çüýşäniň boýny takyk işlenýär we mehaniki gollaryň işlemegi aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

HAMAG alýumin gapakly GC GC / MS gurallary üçin 18mm 20ml arassa gulak çüýşesini hödürleýär.

Çüýşe gapaklarynyň spiral nauşnik seriýasy täzeligi wagt tygşytlamak we amatlylyk bilen birleşdirýär.Artykmaç bugarmagyň öňüni alyp biler we çüýşäni gowy möhürläp biler.Üýtgeşik nurbat sapak dizaýny yzygiderli möhürlenmegi üpjün edýär.Çüýşäniň boýny takyk işlenýär we mehaniki gollaryň işlemegi aňsat.

Gaty hil partiýadan partiýa çenli ululygyň yzygiderliligini üpjün edýär. Professional takyk nurbat sapagy septa we flakony has gowy möhürleýär, gurallary ulanman işlemek ýönekeý.Göni el bilen gysyp bolýar.

Spesifikasiýa

Ady Alýumin gapakly 18mm 20mls nurbat arassa nauşnik flakony
Klassifikasiýa Laboratoriýa çüýşesi
Marka ady HAMAG
Model belgisi HM-2075G
Gelip çykan ýeri Hytaý, Zhejiang
Material Borosilikat aýna,alýumin, Silikon / PTFE
Reňk Arassala
Ses 20ml
Osapylmagyň ululygy 18 mm
Ölçegi OD22.5 * 75mm
Kap açylan ýokarky / nauşnikli gapak
Custörite goldaw OEM, ODM, OBM
Satyş goldawy Mugt nusga

Aýratynlyklary

- gapaklar septa, gapaklaryň dürli reňki.islege bagly.
- arassalamak ýa-da ýöriteleşdirilen logotip.islege bagly.
- closedapyk ýokarky nurbat möhürleri ýa-da merkezi deşik bilen bar.
- Tebigat PTFE / tebigat Silikon septa
- Ösen tehnologiýalardan we ajaýyp çig maldan ýasaldy.
- Kepka we septa bilen ýygnanyp bilersiňiz, wagtyňyzy tygşytlamak üçin derrew ulanyň.
- Çüýşäniň boýnunyň takyk ölçegi, tutawajyň dogry bolmagyny üpjün ediň.
- Topardan partiýa çenli ululygyň yzygiderliligini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.
- Ajaýyp möhürlemek we himiki garşylyk üçin gapaklar PTFE / silikon bilen örtülendir.
- Kepkalar, hapalanmagy ýok etmek üçin ýokary hilli materiallardan öndürilýär.
- Professional takyk nurbat sapagy septa we flakony has gowy möhürleýär.

Arza:azyk we derman synagy, benzin we dizel synagy, döwlet edarasy, maskalary barlamak, nauşnik synagy

Bukja:

Bukja Ölçegi Agram
1 gap = 100pc 10* 37 * 34cm 1.5kgs
1 Karton = 6 gap = 600 sany 38*34*27 sm 9kgs

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň